גיאוקרטוגרפיה » אין סיכוי לדימונה וערד וגם לא לירושלים ולחיפה

  17/5/2015
מפעלים לא יעברו לערד, לדימונה, וגם לא לבאר שבע וחיפה אם לא תהיה הכוונה ממשלתית ואם לא יעצרו את גל הביקוש לשטחי תעסוקה באזור המרכז. הריכוז של אוכלוסיית ישראל באזור המרכז יגרום למצב שבו רוב שטחי התעסוקה ישראל יצטמצמו לאזור המרכז.  

בישראל נבנו ב- 2013-2012 כ- 1.6 מיליון מ"ר לתעסוקה בשנה, שהם כ- 11-12 מ"ר לכל נפש נוספת במדינה.  כמחצית משטחי התעסוקה נבנים היום באזור המרכז, כ- 800,000 מ"ר בשנה, כלומר, כל אדם נוסף באזור המרכז "זוכה" לכ- 14-13 מ"ר תעסוקה. 

הגידול הצפוי של אזור המרכז, בשל הסכמי הגג, יוביל לקטסטרופה בפריפרייה בשנים הקרובות.  אומדני ד"ר רינה דגני מצביעים על היקפי בנייה לתעסוקה נדרשים באזור המרכז של לפחות כ- 1.35 מיליון מ"ר מתוך סה"כ מירבי של כ- 1.6 מיליון מ"ר צפי לבנייה לתעסוקה.

מזה ישאר לירושלים, חיפה והפריפרייה 2לכל היותר 300,000 מ"ר בשנה, כמה מזה יוכל להגיע לערד ודימונה, כמעט כלום. 

כלומר, לא יהיה קידום לירושלים, חיפה, באר שבע והפריפרייה!!!! אין עתיד לכל אזורי התעסוקה מעבר למחוזות תל אביב והמרכז.

לחצי הביקוש למגורים במחוזות המרכז ותל אביב, מדיניות שחרור הקרקעות והסכמי הגג של ממשלת ישראל יגרמו לעיוות מדאיג של מאזן הביקוש למגורים. ימנעו פיתוח כלכלי עתידי של "שאר" מדינת ישראל, של הפריפרייה, של ירושלים ושל באר שבע, על חיפה כבר ויתרו מזמן.


הדפסשלח לחבר
בניית אתרים