כתבות נדל"ן

ניתוח כלכלי של שוק המגורים במגזר הדתי-לאומי

ד"ר רינה דגני
מנכ"ל גיאוקרטוגרפיה
24.11.2008

ניתוח כלכלי של שוק הנדל"ן למגורים

ד"ר רינה דגני
מנכ"ל גיאוקרטוגרפיה
24.11.2008

מגמות נדל"ן בשלושת הרבעונים הראשונים של 2008

ד"ר רינה דגני
מנכ"ל גיאוקרטוגרפיה
3.11.2008
בניית אתרים