ראיונות פנים מול פנים

שיטות מחקר


מגוון רחב מאד של יכולות, כולן In House - סקרים, איסוף מידע, מיפוי אנליטי, מתודולוגיות מגוונות וייחודיות, מקנה לחברה גמישות מחקרית ותפעולית, יכולת להפעיל תהליכי בקרת איכות ברמה גבוהה, וכמובן מהירות בביצוע. המתודולוגיות מאופיינות בתפיסה דינאמית, וביכולות תצוגה מגוונות. לגיאוקרטוגרפיה מערך לוגיסטי חזק, הכולל יכולות רחבות בארגון ובניהול מערכי מחקר מורכבים, כולל באוכלוסיות מגזרים, ובמכלול הטכניקות הכמותיות והאיכותניות

בניית אתרים